Tuesday, April 20, 2010

National Geographic theme: WATER

April 2010 on water in Dutch:

"Water is het zichtbare aspect van het klimaat, en dus ook van de klimaatsverandering. Waar sommige streken als gevolg van onder andere klimaatsverandering te maken krijgen met droogte, wordt West-Europa – en dus ook Nederland – geconfronteerd met een stijgende zeespiegel."

No comments: